Mevzuattaki Gelişmeler

» 06.04.2024 Bağımsız denetime tabi olma şartları 01.01.2024 ve sonrasında başlayan dönemlerde uygulanmak üzere değiştirilmiştir.….devamı »

» 28.02.2024 Dövizle ödeme yasağı bazı alanlar için esnetilmiştir….devamı »

» 10.02.2024 Kısmi KDV tevkifatı uygulama sınırı 01 Mart 2024'ten itibaren fatura düzenleme sınırı ile aynı (2024 yılı için KDV dahil 6.900 TL), 2 no.lu beyanname verme ve ödeme süreleri izleyen ayın 25'i olarak belirlenmiştir….devamı »

» 19.01.2024 2024 yılında zorunlu fatura düzenleme tutarı sınırı KDV dahil 6.900 TL, Demirbaş ve Amortisman Sınırı KDV hariç 6.900 TL olmuştur….devamı »

» 12.01.2024 2024 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin Usul, Esas ve İşlemlerde Dikkate Alınacak Hadler….devamı »

» 30.12.2023 2024 yılında Gelir Vergisi yönünden geçerli olacak önemli parasal büyüklükler….devamı »

» 30.12.2023 İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir….devamı »

» 30.12.2023 2024 yılı gelirleri için uygulanacak Gelir Vergisi dilimleri belirlenmiştir….devamı »

» 28.12.2023 31/12/2023 tarihi itibarıyla sona erecek olan bazı istisna ve uygulamaların süreleri 7491 Sayılı Kanun ile uzatılmıştır….devamı »

» Tümüne ulaşmak için tıklayınız

Güncel yazı ve makaleler

» Tümüne ulaşmak için tıklayınız

Piyasalar